Subsidies voor eenmalige erfgoedprojecten

Heb je een idee voor een erfgoedproject en kan je daarvoor een financieel duwtje in de rug gebruiken?
Dan kan je een projectsubsidie aanvragen bij de erfgoedcel.

Via projectsubsidies ondersteunt de erfgoedcel  éénmalige projecten en publicaties rond cultureel erfgoed binnen haar werkingsgebied. Een projectsubsidie kan aangevraagd worden door zowel individuen als organisaties en bedraagt maximum 2500 euro.

Procedure

Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt het digitaal aan Sofie. Subsidieaanvragen kunnen driemaal per jaar worden ingediend:

  • Ronde 1: indienen voor 1 maart – beslissing wordt meegedeeld ten laatste 31 maart.
  • Ronde 2: indienen voor 1 juni – beslissing wordt meegedeeld ten laatste 30 juni.
  • Ronde 3: indienen voor 1 november – beslissing wordt meegedeeld ten laatste 30 november.

De aanvang van het project is voorzien binnen 6 maanden na het indienen van de aanvraag.

Je dossier wordt in overweging genomen. De aanvrager en het project moeten aan een aantal dwingende voorwaarden voldoen om een basissubsidie van 250 euro te bekomen. Daarnaast zijn er een aantal specifieke voorwaarden. De mate waarin een project aan deze voorwaarden voldoet, beïnvloedt de grootte van het subsidiebedrag. Het subsidiebedrag is maximaal 75% van het totale budget (met een maximum van 2500 euro). Een aanvrager kan meerdere aanvraagdossiers per kalenderjaar indienen, maar kan maximum €2500 per kalenderjaar ontvangen. Het volledige subsidiereglement kan je hier lezen.

Bij toekenning van een subsidie ontvang je een eerste schijf van 75% van het subsidiebedrag. De tweede schijf van 25% wordt uitbetaald na indiening van het evaluatieformulier. Dit evaluatieformulier dien je digitaal in, uiterlijk 3 maanden na afloop van het project.

Indien je een projectsubsidie ontvangt, vragen wij om in alle gedrukte en digitale communicatie in het kader van het project het logo van de erfgoedcel te vermelden.

Met steun van de erfgoedcel

Erfgoedcoördinator - Educatie en onderzoek

0471 35 82 43