Subsidiewijzer cultuur- of erfgoedproject

Lokaal cultuur- of erfgoedproject  (roerend of immaterieel erfgoed)

Subsidielijnen erfgoedwerking Dijk92

De erfgoedcel biedt vier soorten subsidies aan. Projectsubsidies zijn bedoeld ter ondersteuning van eenmalige erfgoedprojecten. Lees meer

Subsidies voor een klasproject

Leerkrachten die een cultuurproject willen opzetten, kunnen ondersteuning vragen via verschillende kanalen. Lees meer

Projectsubsidies bij jouw gemeente

De meeste Dijk92-gemeenten hebben een ondersteuningsbeleid voor cultuur- en erfgoedverenigingen. Vraag meer info bij de cultuurdienst van jouw gemeente.

Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap in een meester-leerling traject

Een beurs voor het doorgeven van vakmanschap dient als financiële ondersteuning voor vakmensen die één of meerdere leerlingen een aantal maanden (max. twee jaar) in de leer neemt(en) om hem en/of haar de knepen van het vak te leren.  Vakmanschap wordt daarbij gezien als een vorm van immaterieel cultureel erfgoed dat in de hoofden en handen van mensen zit. De erfgoedcel ondersteunt je bij het schrijven van een aanvraag. Lees meer

Projectoproep Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. Jaarlijks lanceert de Stichting een 100-tal oproepen over zeer diverse thema's, waaronder erfgoed. Misschien sluit jouw project aan bij één van de lopende oproepen? De oproepen veranderen regelmatig. Ga dus af en toe eens een kijkje nemen. 
(Op hun website kan je links, bij programma, 'cultuur en erfgoed' aanduiden als filter.)
Lees meer

Subsidie bovenlokaal cultuurproject

Overstijgt jouw project de gemeentegrenzen? Werk je met veel verschillende partners samen? Dan komt het misschien in aanmerking voor een subsidie bovenlokaal cultuurproject. Vlaams steunpunt OP/TIL en Dijk92 ondersteunen je bij jouw aanvraag. Lees meer

Lotto subsidie

De Nationale Loterij zet via subsidies haar schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. Subsidies worden toegekend voor projecten die worden georganiseerd op het Belgische grondgebied en die bijdragen tot het algemene materiële of morele welzijn van de bevolking. Je doet een aanvraag via een online formulier. Lees meer

CERA steun aan de samenleving

Cera geeft financiële ondersteuning aan projecten die inzetten op minstens 1 van hun 3 ambities: bouwen aan een solidaire, respectvolle samenleving zonder drempels; warme en zorgzame buurten voor iedereen; sterke en breed gedragen coöperaties. Sluit jouw project aan bij één van deze doelstellingen? Dan kan je een subsidieaanvraag indienen voor max. 3000 euro. Lees meer

Onroerend erfgoedproject

= project rond bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed; restauratieproject

Intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst Schelde-Durme

De collega's van de onroerende erfgoeddienst beantwoorden al jouw vragen rond onroerend erfgoed in de regio. Ze geven geen subsidies, maar verwijzen je graag door naar de juiste instanties.

Website -  E-mail  -  09 210 90 66

Erfgoedsubsidies Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Oost-Vlaanderen biedt advies, vorming, materiaal én subsidies aan voor onroerend erfgoedprojecten.

Website - E-mail - 09 267 80 00

Agentschap onroerend erfgoed

De Vlaamse overheid ondersteunt je bij jouw onroerend erfgoedproject met premies, leningen en andere financiële voordelen. Wat mogelijk is, hangt af van het type activiteit en het soort erfgoed.

Website - Folder

"Hoe gaan we dit financieren of bekostigen?", een vraag die iedere culturele organisatie zich wel eens stelt. 

Cultuurloket lijst op hun website 22 verschillende financieringsvormen op voor cultuur.

Neem een kijkje