Verken Sint-Gillis

op 31.05.2022

Met de hulp van de erfgoedcel krijgt Sint-Gillis ... een varken! Eigenlijk is het een groot uitgevallen biggetje. Kunstenaars Bram Buytaert en Staf Vinck zijn de ontwerpers van het bronzen pronkstuk. Misschien ken je hen al van de Ros Beiaardommegang? Of van de veiling van de paardenkoppen?

Vanaf 19 juni 2022 kan je enige echte varken van Sint-Gillis komen bewonderen op het plein voor de kerk. “Het standbeeld vertegenwoordigt héél Sint-Gillis, voor iedereen die mee de gemeente dagelijks ondersteunt en een warm hart toe draagt”, zegt Bram.

"Het bronzen biggetje van 2 meter lang komt op een mooie blauwe hardsteen uit Henegouwen. Daarrond zorgt de stad voor een nieuw parkje. Ons varken gaat echt licht geven op het pleintje.”

Staf Vinck

Het varken is bovendien omringd door bronzen dahlia’s. Dat is de emblematische bloem van het bloemencorso van Sint-Gillis. Die bloemenstoet bestaat intussen 70 jaar. Ze is uitgegroeid tot een traditie met regionale uitstraling, wat werd bekroond met een inschrijving op de inventaris immaterieel erfgoed. “Net als de stoet, willen we met het varken zoveel mogelijk mensen samenbrengen”, zegt Bram.

Verken ‘t varken

Het varken van Sint-Gillis is in de eerste plaats te zien in het wapenschild. De inwoners van Sint-Gillis bij Dendermonde droegen vroeger de bijnaam ‘Vérkensboeren’. Nu is het gele varken op een blauwe achtergrond de mascotte van de lokale ondernemers. Onder het motto “verkén Sint-Gillis” zetten ze mensen ertoe aan lokaal te winkelen en maken ze van het Sint-Gillis een levendige plek. Staf: “Daarom zie je dus overal ’t varken in het straatbeeld, zonder dat er evenwel een tastbare verwijzing naar is. Daar komt dus verandering in!”

Uitwerking

Bram en Staf contacteerden de erfgoedcel van Dijk92. Daar konden ze een subsidie van 1150 euro voor het project bemachtigen. Ook de stad en veel van de lokale ondernemers konden ze mee in zee trekken. Daarna gingen ze de boer op: “Ondanks alles zijn er in Sint-Gillis geen varkensboeren meer”, zegt Staf. “Daarom maakten we een uitstapje naar Lebbeke. We bleven er de hele dag op een boerderij om tekeningen te maken. Vrij snel waren we akkoord om er een biggetje van te maken, dat zorgt voor iets speels.”

Bram legt vervolgens het maakproces uit:  “Het model in klei weegt 500 kg en is gemaakt in echte Vlaamse klei. Staf en ik hebben er samen zo een 2 volle weken aan vormgegeven. Via mallen uit siliconen en steen, werd het brons gegoten. Dat laatste stond een tijd op de helling, want in de loop van de pandemie verdrievoudigde de prijs van brons. Dankzij tussenkomst van de stad en met de financiële hulp van enkele ondernemers, kon het project alsnog gered worden.

Onthulling en beleving

Laat het een dag zijn voor de geschiedenis: 19 juni 2022, de dag van de onthulling van hét varken! Ook dat feestje gebeurt in samenwerking met de lokale middenstand. Bakkers, slagers, frietkoten, … allemaal brengen ze speciale producten op de lokale markt die refereren naar ’t varken. Als die producten worden gekocht, dan gaat daarvan een klein percentage naar de feestelijkheden rond het standbeeld. “Op 19 juni gaan we de mensen van Sint-Gillis eens goed trakteren”, zegt Staf. Dat zal helaas niet gebeuren in gezelschap van die andere viervoeter uit Sint-Gillis: het Paard van den Halt. Gelukkig zijn daar de enige echte "knapvarks" die de feestelijkheden mee op gang zullen trekken. Kreaboem en Dansateljee zorgen nog voor extra sfeer. En het is niet de bedoeling dat dit het eerste en enige feestje wordt: de plannen zijn om jaarlijks de verjaardag van ’t varken te vieren.

Het wordt gezellig, daar in Sint-Gillis!

Hieronder:

* Bakkerij Verhaevert leefde zich creatief uit met dit gebakje, op basis van aardbeien en een krokant koekje.

* Het varken prijkt ook op het schild van de heemskinderen en op allerhande versiering van het "Peird van den Halt".

* Het knapvarken (het halfbroertje van de Dendermondse knaptand) kan natuurlijk niet ontbreken op de feestelijkheden in Sint-Gillis.