Eind juni zal de lokale Heemkring Ter Palen, gestart in december 1974 en sinds 1985 gehuisvest in het kasteel te Opdorp, haar vertrouwde lokalen verlaten. Het nieuwe onderkomen is te vinden op amper een steenworp van het kasteel: de Orangerie. Naar aanleiding van de verhuis voerde de heemkring in samenwerking met de erfgoedcel een herbestemmingstraject uit. Resultaat: o.a. het Brusselse Muziekinstrumentenmuseum neemt stukken over.

Inspiratie en tips om rond cultureel erfgoed te werken in de klas