Oud en nieuw opnieuw samen in Wetterse Sint-Gertrudiskerk

op 27.06.2022

De Sint-Gertrudiskerk is, gerekend in kerkjaren, nog jong van leeftijd. Daarvoor, tot in het midden van de 19e eeuw, sierde een Romaans kerkje het centrum van Wetteren. De maquette van dat gebouw stak recentelijk het marktplein over. Heel even leek het alsof die oude kerk terug op haar oorspronkelijke plaats stond. Nu staat ze in de huidige Sint-Gertrudiskerk, broederlijk naast de lego-maquette daarvan.

De erfgoedcel van Dijk92 is betrokken bij de reorganisatie van het heemkundig museum in Wetteren. “Het museum bezit enorm veel materiaal, dat voor het grootste deel afkomstig is van schenkingen. Nu is het de bedoeling om orde te scheppen en de meest pertinente stukken de nodige ruimte te geven”, zegt Veerle van de erfgoedcel. In dat kader besloot de heemkring, die aan de overkant van het marktplein haar museum heeft, de maquette in bruikleen aan de kerk te geven.

Het marktplein bestaat door de sloop van de Romaanse kerk. Die was volgens de toenmalige burgemeester van Wetteren te klein geworden. Tijdens de tweede helft van de 19e eeuw kende Wetteren inderdaad een heel forse groei van het inwonersaantal. Aan de ene kant van het nieuwe marktplein verrees een monumentaal kerkgebouw van rode baksteen, in eclectische stijl. Aan de andere kant verscheen een nieuw gemeentehuis, dat zo groot was dat de Wetteraars het al gauw hun “stadhuis” noemden. Nu wacht dit gebouw op restauratie. Het heemkundig museum situeert zich in dat gebouw, onderaan, op het niveau van de markt zelf.

Na haar tripje over de markt, kreeg de maquette dus een plaatsje naast de lego-versie van de huidige Sint-Gertrudiskerk. Ze bestaat uit maar liefst 30 000 blokjes. Eric De Bachere van Brick Planet bouwde ze in 2016, toen de “nieuwe” Sint-Gertrudiskerk precies 150 jaar bestond. Naar aanleiding van die feestelijkheden, stonden de twee maquettes al even samen. Nu is de cirkel rond.