Erfgoed Zele: de transformatie van het museum en de heemkring

op 10.11.2021

In de zomer van 2020 contacteerde de heemkring van Zele de erfgoedwerking van Dijk92. De vraag van voorzitster Martine en communicatieverantwoordelijke François was vrij simpel: “Wij zouden graag de heemkring vernieuwen, verjongen. Hoe beginnen we daar best aan?”. Een dik jaar later is het resultaat verbluffend. Het museum kreeg een verjongingskuur, de leden zijn trots op het nieuw logo en de website is mooi en gebruiksvriendelijk.

De transformatie begon met het besef dat de vroegere website een opfrisbeurt kon gebruiken. Eens we begonnen na te denken over de modernisering daarvan, beseften we dat er ook op andere vlakken nood was aan verandering.

François, heemkring Zele

Uit de eerste gesprekken binnen de heemkring was gebleken dat niet iedereen op dezelfde golflengte zat. Niet iedereen was ook even goed op de hoogte en niet iedereen kon zich inbeelden wat die verandering dan praktisch moest inhouden. Daarom kwamen Martine en François ten rade bij de erfgoedcel van Dijk92. We maakten samen een afspraak voor een verkennend gesprek in het zonnetje, voor de deuren van het heemkundig museum. Uiteindelijk distilleerde de erfgoedwerking er een “pilootproject” uit: op maat van de heemkring, maar met het doel om de info later ook aan een breder publiek aan te bieden.

Concreet zetten we via een aantal workshops de kern van de heemkundige kring aan het denken over publiekswerking en communicatie. Zo ontstond er binnen de kring een draagvlak voor de verandering. Bovendien vonden we de juiste mensen om mee te helpen. François: “Mijn zoon heeft gelukkig verstand van websites bouwen. Daarnaast deed hij mee aan de workshops en organiseerde hij een bevraging. Zo wist hij perfect wat we nodig hadden.”

Het grootste deel van de workshops en vergaderingen gebeurde online vanwege de pandemie. Erg handig was dat niet. Toch slaagde de heemkring erin om de coronapandemie in haar voordeel om te buigen.  “Door de pandemie hadden we meer tijd dan gewoonlijk om de werking van de kring te herdenken. Ook aan het museum is er heel hard getimmerd. Ikzelf maakte bijvoorbeeld ook een plattegrond van het museum met behulp van aquarelverf. We zijn best wel fier op het eindresultaat.”

De trots van François is meer dan terecht. De workshops waren een aanzet, maar uiteindelijk zorgde de heemkring voor het puike resultaat. De kers op de taart was de grootse heropening na corona, in oktober 2021. Die ging gepaard o.a. met optredens, een speech van de burgemeester en workshops in het atelier Aloïs De Beule. De foto’s hieronder getuigen van een geslaagd feestweekend.