De Corridor Wetteren

op 27.01.2022

De Corridor is een zaal gelegen te Wetteren en thuis voor vzw 'In de geest van Julien'. Zij organiseert activiteiten zoals lezingen, debatten, tentoonstellingen, presentaties, e.d.

"Dit om alternatieve visies te ontwikkelen op diverse kwesties en zo bij te dragen tot een kwalitatieve ontplooiing van leven en denken van eenieder die daarvoor openstaat. Bijzondere aandacht hierbij gaat naar bewoners van de eigen gemeente en buurt, ongeacht herkomst, levensovertuiging of ideologische gezindheid. Hiervoor kunnen we occasionele samenwerkingsverbanden aangaan met andere gelijkaardige, sympathiserende verenigingen."

We ontmoetten op een zonnige dag Alex Braeckman, zoon van Julien en hij vertelde over deze merkwaardige cultuurzaal in Wetteren.

Video