Als huisjes en schuren vermomde bunkers

op 25.07.2021

Negentien bunkers liggen verspreid over Wetteren. Ze maakten deel uit van het Bruggenhoofd Gent, een linie met meer dan 200 bunkers die gebouwd werd tussen de Twee Wereldoorlogen.

Bij een vijandige inval was het de bedoeling dat het Belgische leger en de regering zich konden verschansen achter de Schelde en de Leie in een nationaal reduit. Daar konden ze wachten op versterking van geallieerde legers.

Opvallend was dat er veel aandacht ging naar de camouflage van de betonnen bunkers. Ze werden ofwel geschilderd in de kleuren van het omringende landschap of aangekleed als huisjes, inclusief valse ramen en een bakstenen geveltje.

Gevechten langs het Bruggenhoofd

Aangezien Duitsland de oorlogstrom roerde, werden de bunkers vanaf 1939 bemand en versterkt met loopgraven, landmijnen en prikkeldraadversperringen. Toen het Duitse leger op 10 mei 1940 België binnenviel, stortte de verdediging als een kaartenhuisje in elkaar.

Drie dagen lang werd er gevochten langs het Bruggenhoofd Gent. Daarbij zouden tot 400 soldaten gesneuveld zijn. Nadat het Belgische leger zich verder terugtrok volgde op 28 mei de capitulatie.

Niet langer gesloopt

Luc Van de Sijpe houdt met Bunkergordel de herinnering aan dit stukje oorlogsverleden in leven. Hij organiseert onder meer rondleidingen en zet zich in voor het behoud van de bunkers. En dat is nodig. In Wetteren blijven slechts elf van de negentien versterkingen over. Toch schijnt er licht aan het einde van de tunnel. In juni 2021 besliste het schepencollege van Wetteren namelijk om geen sloopvergunningen meer goed te keuren voor de bunkers.

Website Bunkergordel over het Bruggenhoofd Gent

Tekst: Bart Vanacker

De wereldoorlogen in de Dijk92 regio

Tijdens de herdenkingsjaren 2014-2018 gaf de erfgoedcel twaalf oorlogskranten uit.

Publicatie over het dagelijkse leven tijdens de Eerste Wereldoorlog in het Land van Dendermonde.