Meer mensen bereiken door je af te vragen ‘Waarom?’

Eén van de fundamentele dingen in communicatie is de ‘waarom’-vraag. Het was Simon Sinek die deze vraag luidop stelde in een van de meest bekeken ‘TED-talks’ van de voorbije jaren. Kort samengevat komt het er op neer te communiceren waarom je iets doet, dan pas hoe je het doet en dan pas wat je doet. Why – How – What, zo heet zijn Golden Circle.

Start with the Why.

Video

Laat me een voorbeeldje geven. Waarom bestaat Dijk92? Dijk92 wil cultuuractoren verenigen om meer mensen goesting te geven in cultuur. Hoe? We doen dit door door mensen samen te brengen en te informeren over het culturele leven. Wat doen we dan concreet? Netwerkmomenten organiseren, een website bouwen, een nieuwsbrief sturen,...

We zien veel verenigingen echter op de omgekeerde manier communiceren. “Wij zijn Vereniging X en om de 2 weken komen we samen om te vergaderen. We brengen ook om de 2 maanden een boekje uit.” Waarom ze dit doen en hoe ze mensen willen bereiken, wordt bijna niet meer in vraag gesteld. De fysieke afspraken en het boekje zijn zowat instituten waaraan bijna niet geraakt mag worden. Deze activiteiten zijn echter heel inwisselbaar met vereniging Y die ook geregeld samenkomt en een publicatie verzorgt. Waarom zou iemand dus lid worden van X en niet van Y?

Mensen kiezen je niet omwille van wat je doet, maar waarom je het doet.

vrij vertaald naar Simon Sinek.

Daarom: ‘Start met het Waarom’. Wij zijn Vereniging X en vinden het belangrijk dat de tradities en monumenten van onze gemeente levendig blijven. We willen er voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen de link met hun dorp blijven houden. We informeren onze dorpsgenoten over de geschiedenis van het dorp en maken de collecties die we beheren toegankelijk en verbinden ze met het publiek. Daarom vergaderen we tweewekelijks om onderling verhalen uit te wisselen en onze tweemaandelijkse publicatie voor te bereiden.

Nog eentje?

We zijn Toneelgroep Z. Wij houden ervan om voor anderen verhalen te vertellen die ontroeren, doen lachen, raken. Om dat te kunnen doen, brengen wij niet alleen mensen bij mekaar met expressieve talenten, maar ook creatievelingen die met licht of techniek een verhaal kunnen vertellen of mensen die zin hebben om mensen te ontvangen of anderen te laten schitteren. Concreet organiseren we 2 theatervoorstellingen per seizoen.

Valt het je op dat het laatste stuk, de ‘Wat’, mits een beetje fantasie, vervangbaar is?

Stel dat er een wereldwijde pandemie uitbreekt(!), dan kan je nog altijd dezelfde vereniging blijven. Je blijft nog steeds de vereniging die verhalen vertelt om mensen te ontroeren. Of dat dan met twee voorstellingen per seizoen moet gebeuren, is een ander paar mouwen.

Heb je bijvoorbeeld al gehoord van de whatsapp-voorstelling van theatergroep Skagen? Of van Het Bankje? Beiden voorstellingen die in onze regio tijdens de lockdown te beleven waren. Beiden voorbeelden van flexibiliteit in de Wat-fase. Als je je vereniging beperkt tot die vereniging die twee keer per maand vergadert en je kan niet vergaderen, wordt het wel heel lastig. Kom dus naar buiten als een vereniging met een goed verhaal, met een missie die aanspreekt. Zorg ervoor dat je niet inwisselbaar bent.

Daarom een warme oproep. Bekijk samen met je leden ‘ns de Gouden Cirkel van je vereniging. Wat voor vereniging ben je? Waarom doe je wat je doet?

Hieronder kan je alvast een eenvoudig sjabloon vinden om de oefening te maken. Het Golden Circle Design Template is verdeeld in 2 delen. Links zie je de cirkels voor het waarom, hoe en wat van je organisatie. Vertaal dit rechts naar verhalen of activiteiten voor je vereniging.

  1. Why – Waarom doen jullie wat je doet? Beschrijf jullie doel, reden en geloof!
  2. How – Hoe denken jullie te realiseren waar je in geloofd?
  3. What – Wat is het resultaat exact? Welke producten en diensten leg je ‘op de plank’?
  4. Create – Gebruik de ruimte aan de rechterkant om nieuwe concepten, verhalen en andere ideeën vorm te geven.