Op 7 februari 1924 werd Bertha, een ongehuwde korsetmaakster met twee kinderen, voor 1 jaar naar de gevangenis van Gent gestuurd omdat ze een jong meisje had geholpen bij het uitvoeren van een abortus. Gevallen zoals Bertha geven een unieke inkijk in de onderbuik van de toenmalige Belgische samenleving. Daarom wijden we in samenwerking met het Rijksarchief een lezing aan de geschiedenis van het gevangeniswezen in Dendermonde. 

Lezing Outsiders in Dendermonde - 15.12.2022

Tijdens de lezing geven Paul Drossens, diensthoofd van het Rijksarchief, een uiteenzetting over de gevangenis van Dendermonde vanaf 1800 en de verschillende evoluties die het gevangeniswezen doormaakte. An Vandenberghe, projectverantwoordelijke bij het Rijksarchief Gent, geeft meer uitleg over de archieven van de gevangenis, waarin ook boeiende levensverhalen zijn bewaard, en voor het OUTLAW-project graaft ze specifiek dieper in de registers van de gevangenis van Dendermonde. Je hoort er ook hoe jij als je zin hebt je steentje kan bijdragen aan dit fascinerende registratieproject.

Wanneer? Donderdag 15 december 2022, vanaf 19.00 onthaal, start lezing om 19.30u.

Waar? We zien elkaar in de Ros Beiaardzaal van het stadhuis van Dendermonde, Grote Markt, 9200 Dendermonde.

Het bijwonen van de lezing is gratis, gelieve wel vooraf in te schrijven door een mailtje te sturen naar veerle@dijk92.be.

© Rijksarchief

OUTLAW: Over strafrechtelijke archieven, gevangenissen & outsiders

Samen met 150.000 andere veroordeelde mannen en vrouwen die tussen 1855 en 1924 in een Belgische gevangenis verbleven, staat Bertha centraal in OUTLAW, een ontsluitingsproject van het Rijksarchief. De universiteit van Gent en Histories zijn eveneens partners. En wat betreft de geschiedenis van de gevangenis van Dendermonde, kan ook jij meehelpen, in samenwerking met de erfgoedcel van Dijk92. 

Het doel is de toegankelijkheid van de collectie te verhogen door de registers van de ‘morele verslaggeving’ voor de periode van 1855 tot 1924 te digitaliseren en online ter beschikking te stellen. De registers bevatten tal van interessante notities over het gedrag, de gezinssituatie, het opleidingsniveau, de gepleegde misdaad en de fysieke en mentale toestand van elke individuele gevangene. De databank zal een ongekend overzicht bieden van de veroordeelden uit ons land voor deze periode uit de geschiedenis van het Belgische gevangeniswezen.

Al snel merken we dat de meeste gedetineerden geen ordinaire ‘boeven’ waren zoals we ons dat misschien voorstellen. Zo was er Marie die in 1921 naar de centrale gevangenis van Gent vloog voor ‘melkvervalsing’. Of Louis die in 1926 uit pure wanhoop zijn vrouw vermoordde en nadien een einde aan zijn leven probeerde te maken omdat ze van hem wilde scheiden. Hij bekende alles in een emotionele afscheidsbrief die bewaard bleef in zijn dossier.

Je steentje bijdragen

Voor het digitaliseren van de registers uit de archieven van de historische gevangenis van Dendermonde kunnen wij helpende handen gebruiken. Kriebelt het na het horen over dit project om ons hierbij te helpen? Je krijgt meer informatie tijdens de lezing.

Als helpende hand draag je bij aan de creatie van deze krachtige onderzoekstool. Je transcribeert gegevens en ontcijfert sappige informatie over de misdrijven waarvoor mensen werden veroordeeld en hoe ze zich gedroegen tijdens hun verblijf in de gevangenis. Kortom, je krijgt een fascinerende kijk in de historische onderbuik van de Belgische samenleving.

© Rijksarchief