Vanaf 1 maart 2024 gaat de nieuwe regeling voor het sociaal tarief in werking. Het is  een maatregel om een specifieke groep mensen toegang te geven tot het sociaal internetaanbod. Op deze pagina vind je al een eerste overzicht. 

Wat houdt het nieuw sociaal internettarief in?

Je hebt 2 opties waaruit er kan gekozen worden:

 1. Sociaal internetaanbod van max € 19
 • Breedbandinternet op een vaste locatie
 • Met minimale snelheden van 30 Mbps (download) en 4 Mbps (upload)
 • Minstens 150 GB data
 1. Sociaal internetaanbod in bundel van max € 40
 • Breedbandinternet op een vaste locatie
 • Met minimale snelheden van 30 Mbps (download) en 4 Mbps (upload)
 • Minstens 150 GB data
 • + andere dienst (televisie, telefonie)

Er is ook een optie om verschillende andere diensten toe te voegen aan de gekozen optie. Deze extra gekozen diensten moeten wel aan de commerciële prijs worden bijbetaald.

Wie biedt het nieuwe sociaal tarief aan?

 • Grote operatoren met > €50m én beschikken over vast internet zijn verplicht dit aan te bieden
  • Proximus
  • Telenet
  • VOO
 • Kleine operatoren zijn niet verplicht dit aan te bieden.

Enkele aandachtspunten

 • U hebt geen automatisch toegekend recht: het moet eerst worden aangevraagd via de operator.
 • U kan het oude sociaal tarief nog aanvragen tot 29/02/2024.
 • Personen die op 1/03/2024 nog genieten van het oude sociaal en nog steeds in aanmerking komen hiervoor kunnen nog steeds het oude tarief behouden.
 • Om de 6 maanden zal er ook een controle worden gedaan om na te gaan of u nog steeds in aanmerking komt.

Wanneer vervalt het recht op het oud Sociaal Tarief?

 1. De rechthebbende niet langer voldoet aan de toekenningsvoorwaarden van het oud Sociaal Tarief bij de jaarlijkse controle.
 2. De rechthebbende verandert van: 
  • operator
  • contract,
  • tariefplan,
  • adres waar de dienst wordt geleverd.
 3. Een persoon die geniet van het oude Sociaal Tarief het huishouden vervoegt van iemand die geniet van het nieuw Sociaal internetaanbod.
 4. De houder van het contract overlijdt
 5. De operator het sociaal tarief of bijhorende tariefplan niet meer aanbiedt.

Hoe vraag je het nieuwe sociaal tarief aan?

 1. Het nieuwe sociaal tarief kan aangevraagd worden bij een operator die het Sociaal internetaanbod aanbiedt. U gaat naar de gekozen operator met uw ID-kaart.
 2. De operator kijkt meteen via het computersysteem na of u gebruik kan maken van het Sociaal Internetaanbod.
 3. Indien het antwoord positief is kan de klant meteen intekenen op het Sociaal Internetaanbod of op een later moment (binnen de 7 dagen).

Wie komt er in aanmerking?

 • Inwoners van België;
 • Je behoort tot één van de categorieën die recht hebben op het sociaal internetaanbod;
 • De rechthebbende of een lid van zijn/haar huishouden maken nog geen gebruik van het recht op het oude Sociaal Tarief of nieuw Sociaal Internetaanbod.

Categorie 1: je ontvangt één van de volgende tegemoetkomingen van het OCMW:

 1. Een leefloon
 2. Een financiële maatschappelijke dienstverlening die gelijkwaardig is aan het leefloon
 3. Een voorschot op:
 • Een inkomensgarantie voor ouderen, of
 • Een tegemoetkoming voor gehandicapten

Categorie 2A: ontvang één van de volgende tegemoetkomingen van de FOD Sociale Zekerheid:

 1. Een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%
 2. Een inkomensvervangende tegemoetkoming
 3. Een integratietegemoetkoming
 4. Een tegemoetkoming voor hulp van derden

Categorie 2B: ontvangt een regionale tegemoetkoming, afhankelijk van gewest:

 • Vlaams Gewest: Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (Zorgkas)
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (Iriscare)
 • Waals Gewest: Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (Aviq)
 • Duitstalige Gemeenschap: Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap)

Categorie 2C: ontvangt een regionale tegemoetkoming, afhankelijk van gewest:

 • Vlaams Gewest: Een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal (‘Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie’)
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een bijkomende kinderbijslag voor kinderen getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medische sociale schaal (Iriscare)
 • Waals Gewest: een bijkomende kinderbijslag voor kinderen getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medische sociale schaal (Aviq)
 • Duitstalige Gemeenschap: een bijkomende kinderbijslag voor kinderen getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medische sociale schaal (FOD Sociale Zekerheid)

Categorie 3: ontvangt één van de volgende tegemoetkomingen van de Federale Pensioendienst:

 • Een inkomensgarantie
 • Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 • Een tegemoetkoming als persoon met een handicap, op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen)
 • Een tegemoetkoming voor hulp van derden

Uitzonderingen: het Sociaal internetaanbod is niet van toepassing op:

 • Personen zonder domicilie in België
 • Professionele klanten
 • Personen die wonen in een hotel, rusthuis of een andere vorm van een gemeenschapsleven