Zij inventariseren de 80.000 boeken van de abdij van Dendermonde

op 05.11.2021

Vader abt Gerard staat voor een uitdaging. In principe ruim op pensioenleeftijd, neemt hij zijn verantwoordelijkheid om de abdij te leiden. Een tiental monniken, allemaal nog ouder dan hem, leeft in de enorme gebouwen in het centrum van Dendermonde. Ze kunnen daarbij beroep doen op een bibliotheek van 80.000 boeken. Mensen uit Dendermonde en omstreken helpen nu de monniken om deze schat aan informatie te ontsluiten met een digitale inventaris. Ze gingen onlangs op bezoek in de abdij. Door corona was dat nog niet mogelijk geweest..

Vrijwilliger Sigmund stond alleszins te popelen. Hij deed zijn humaniora aan de school waar Dom Gerard les gaf en kan ook nog moeiteloos zijn eigen kamer aanduiden. “Ik herinner me na al die jaren de allereerste les Grieks die ik van Dom Gerard kreeg nog als de dag van gisteren. Ik ben benieuwd of hij het ook nog weet.” zegt Sigmund. Hij is nauwelijks binnen en wordt meteen als een gekende oud-leerling begroet.

Tot nu toe ontsluiten enkel papieren fiches de bibliotheek van de abdij. Dat maakt het niet altijd makkelijk om boeken terug te vinden. Daarom schakelde de abt de hulp in van de erfgoedcel van Dijk92. Samen lanceerden we een vrijwilligersoproep. Bekijk hieronder hoe de abt zijn oproep lanceerde vanuit het oudste gedeelte van de bibliotheek.

Video

Gelukkig wouden heel wat mensen helpen om de abdijbibliotheek te ontsluiten. Allemaal zijn ze geïntrigeerd door de abdij en haar geschiedenis. De voldoening was dan ook groot om oog in oog te staan met de duizenden boeken de vrijwilligers de afgelopen tijd registreerden. We sloten de namiddag af met een kopje koffie en gebak - of voor de liefhebbers een abdijbiertje afkomstig uit de abdij van Dendermonde. Toen bleek ook dat ieder zo zijn eigen reden heeft om mee te helpen.

Graag stellen we Rudi, Rita en Marcel aan je voor:

“Voor mij is het een voordeel dat ik thuis aan de slag kan gaan. Ik heb mijn lade met papieren fiches en ik kan die dan invoeren op mijn eigen computer. Ik doe dat nooit zo lang, maar wel regelmatig. Zo zie ik toch iets aangroeien en dat geeft voldoening.”

Rita Peleman

Al heeft Rita ook een andere motivatie: “Ik had een nonkel die monnik was in de abdij. Ik ben er wel eens geweest, maar in de bibliotheek ben ik nooit geraakt. Ik verheug me al op de volgende fase, wanneer we effectief eens tussen de boeken gaan kunnen snuisteren.” Al zou Rita wel meer doen dan snuisteren. “Ik heb al een lijstje van boeken die ik graag eens zou lezen. Een boek over bijen bijvoorbeeld. Niet dat ik imker wil worden, maar ik ben een natuurliefhebber en die beestjes intrigeren me.”

“Tijdens de week inventariseer ik ook nog bij het stadsarchief van Dendermonde en tijdens het weekend ga ik helpen op de bouwwerf van mijn dochter. Mensen uit de wijk hebben mij al zot verklaard. 'Wie doet dat nu allemaal voor niks?', zeggen ze dan. Je krijgt er dan wel geen geld voor terug, maar je leert wel mensen kennen. Ook jonge mensen, en dat houdt jezelf ook jong.”

Marcel

Marcel is iemand die veel voldoening en positieve energie put uit “het helpen” op zich. Doordat hij nu de erfgoedwerking van Dijk92 leerde kennen, kwam hij trouwens nog in aanraking met een ander project. Zo hielp hij mee om de collectie van een oude borstelfabriek in Berlare te inventariseren.
“Zo kom je altijd op speciale plaatsen”, zegt Marcel, terwijl het hem spijt dat dat traject al afgelopen is. Gelukkig zijn we met de meer dan 80.000 boeken van de abdij wel nog even zoet.

Rudi is waarschijnlijk de recordhouder wat betreft de inventarisatie van de fiches. Met zijn achtste lade heeft hij rond de 10.000 boeken digitaal ingevoerd. Rudi is graag bezig met geschiedenis.

“Enerzijds motiveert het mij dat het in de toekomst makkelijker zal zijn voor onderzoekers om een boek te vinden in de bibliotheek. Anderzijds doe ik ook zelf graag het opzoekingswerk dat nu soms bij het inventariseren komt kijken, want de fiches zijn niet altijd even compleet.”

Op het boekenlijstje van Rudi staan dan ook een boek over genealogie en heraldiek en een boek over een Italiaans klooster dat werd omgebouwd tot militair hoofdkwartier in de Tweede Wereldoorlog.