Rosse buurten: wijkpaarden aan zet!

op 27.09.2021

Stedelijke Musea Dendermonde en tal van partners, waaronder de erfgoedcel, werken richting een Rosse buurtenstoet in april 2022. Hoofdrolspelers zijn de paardjes uit de Dendermondse deelgemeenten. Meedoen met je school, vereniging of gewoon als particulier kan ook nog altijd. Daarvoor stuur je best een mailtje naar Dimitri.beeckman@dendermonde.be .

"Het Ros Beiaard leeft in het hart van iedere Dendermondenaar.’ Vanuit dat idee vertrekt het project Rosse Buurten. Dat was immers vroeger al zo. In heel wat wijken en buurten werden eigen versies van het Ros Beiaard gemaakt. De zelfgemaakte paardjes droegen de ziel van de wijk in zich en kwamen buiten tijdens de lokale kermis en bij feestelijke gelegenheden."

Wie denkt aan Dendermonde, denkt uiteraard aan het Ros Beiaard. Maar ook in de Dendermondse deelgemeenten duiken vanaf de 19de eeuw eigen paarden op. Deze figureren in heuse stoeten die op touw worden gezet door gemotiveerde vriendenkringen die daar hun vrije tijd in investeren. Meestal zijn paard en stoet verbonden aan een café, en zien ze het licht ter gelegenheid van kermissen of andere gelegenheden. Vaak wordt de fakkel doorgegeven van generatie op generatie, met telkens weer dappere initiatiefnemers en comités die de traditie in eer houden. Het standaard instrumentarium van deze paarden bestaat doorgaans uit een ijzeren onderstel en een houten romp. Het maken van het hoofd wordt toevertrouwd aan een getalenteerde lokale kunstenaar. Voor de afwerking met feestkleden wordt doorgaans een beroep gedaan op de dames van het organiserende gezelschap. Zijn de heemskinderen geen poppen maar echte jongens, dan kiest men de heemskinderen uit eigen rangen.

Ros Appels en Miss Paling

Ontmoeten en verbinden

Rosse Buurten wil mensen verbinden in een creatieve ode aan het Ros Beiaard. Het vooruitzicht van een kleurrijke parade met tal van eigen folkloristische elementen (paardjes, reuzen, …) en met een toegevoegde waarde in de vorm van nieuwe choreografieën, muzikale composities of beeldende installaties bracht een onverwachte sociale stuwing op gang.

Alle wijken en deelgemeenten gingen begeesterd in op de uitdagingen van de regisseur Dominique Van Malder: voorzie minstens één indrukwekkend parade-onderdeel, een eigen dans, een eigen muzikale compositie, een eigen vlag en iets om aan het publiek uit te delen.

Dankzij heel wat andere partners kende het project een sociale verbreding: muziekacademie, tekenacademie, scholen, gevangenis, verzorgingstehuizen, … In verschillende wijken worden voortrajecten georganiseerd om sociaal kwetsbare groepen te betrekken. Dit resulteerde al in de meest ‘zotte’ projecten: een woestelingenloop, een kleikebab, een immens vreugdevuur. Iedereen doet mee aan de Rosse Buurtenstoet! Het paard is van iedereen!

UPDATE - Een volksfeest om u tegen te zeggen!

Inmiddels is de eerste Rosse Buurtenstoet een feit. Het werd een fantastisch feest met ruim 1000 deelnemers en meer dan 5000 bezoekers. Nog wat langer nagenieten? Onderstaande filmpjes verwarmen je hart met sfeerbeelden.

Video
Video

Meer over reuzen

De Dijk92 regio is een echte reuzenstreek! Met het Ros Beiaard en de Wetterse reus en reuzin hebben we niet alleen...