Nieuw belevingshuis priester Poppe, 100 jaar na zijn dood

op 29.05.2024

Priester Poppe blijft voor beroering zorgen. Mensen uit verschillende uithoeken van de wereld belanden in Moerzeke doordat ze contact met hem opzoeken. Zelfs al overleed hij weldra 100 jaar geleden, op 10 juni 1924. Naar aanleiding van dit jubileum, opent op 10 juni 2024 een nieuw belevingscentrum. Dat kwam er na een samenwerking met de erfgoedcel van Dijk92.

Priester Poppe was in de periode na de Eerste Wereldoolog heel invloedrijk. Hij groeide uit tot de voorman van een jeugdbeweging waarvan het bekende weekblad Zonneland een product is. Uiteindelijk werd hij in 1999 zalig verklaard. Het Vaticaan behandelt nu het dossier voor zijn heiligverklaring. Daarom onderzoekt het miraculeuze genezingen die gebeurden na het bezoeken van de grafkapel in Moerzeke. Een meer uitgebreide biografie vind je hieronder.

Wat is er te zien?

Het belevingshuis is opgebouwd rond 6 thema’s: de gelovige man, de altruïst, de leider, de verteller, de patiënt en de zalige. Als bezoeker word je actief uitgenodigd om de figuur van Poppe beter te leren kennen. Rector Janssens van het Priester Poppecomité: “We hebben bewust gekozen om niet al te veel tentoon te stellen. Via allerhande media focussen we zoveel mogelijk op de essentie. De bedoeling is dat zowel jong en oud op ontdekkingstocht trekken.”

De priester Poppecollectie

In Moerzeke verbleef priester Poppe in het klooster van de zusters Sint-Vincentius a Paolo.  Na zijn dood transformeerden ze de kamers van Poppe in een museum. Zo kon je bv. “de sterfkamer” van Poppe bezoeken. Tegelijk werd er een comité gesticht om te waken over diens nalatenschap. In 2021 trokken de overblijvende zusters weg uit Moerzeke. Gracy van het Priester Poppecomité maakte het allemaal van dichtbij mee. “Het was spijtig, maar ook het moment om te zoeken naar vernieuwing.”

“De eerste stap was de inventarisatie van de inboedel van priester Poppe”, vervolgt Gracy. ”Zo konden we alle objecten systematisch oplijsten. Mgr. Smet, de rector van het heiligdom, priester Edward Janssens en de leden van het comité riepen hiervoor de hulp in van de erfgoedcel van Dijk92. Daarna schakelden ze samen over naar een waarderingstraject. Daarbij probeerden ze voor elk object te bepalen hoe waardevol het is.”

Wat niet tentoongesteld wordt, kreeg een plaatsje in een depot. Ook daarbij hielp de erfgoedcel nog met advies over de bewaring van de collectie en het archief. En net nu het belevingshuis er eindelijk is, zal het inventariseren en waarderen opnieuw beginnen. Gracy: “Vroeger kon je in Temse ook nog het geboortehuis van Poppe bezoeken. Dat museum sluit nu de deuren. Het deel van de inboedel dat effectief een link heeft met priester Poppe, komt ook naar Moerzeke.”

Grafkapel Priester Poppe
Belevingshuis Edward Poppe: intro

Een bezoek aan priester Poppe zelf

Priester Poppe werd na zijn dood begraven achter de kerk van Moerzeke. Na de Tweede Wereldoorlog werden de plannen gesmeed voor een grafkapel. In 1962 vonden de overblijfselen van Poppe er rust. Tot in 2013. Onder andere rector Janssens was erbij toen de grafsteen opnieuw gelicht werd, “om te kunnen voldoen aan de wereldwijde vraag naar relieken”.* In een schitterende reportage van het Radio 1- programma “De Wereld van Sofie” licht hij dit toe. Ook Gracy komt erin aan bod. Zij verpakt de relieken. En ze heeft er zelf ook eentje. Maar de meeste mensen doen het natuurlijk zonder. In de loop van de reportage vertelt Gracy o.a. hoe mensen het graf van Poppe komen opzoeken om er zijn hulp in te roepen.

Wie was priester Poppe?

Edward Poppe werd geboren in 1890 in Temse. In Leuven behaalde hij een doctoraat in de wijsbegeerte. Na zijn priesterwijding in 1916 toonde hij zich heel betrokken voor armen en jongeren. In dat kader stichtte hij in Gent een vormingscentrum voor catechisten. Maar zijn gezondheid was wankel. De bisschop stuurde hem daarom op rust naar het afgelegen Moerzeke. Toch bleef de jonge priester er verder werken. Zijn geschriften werden bekend tot ver over de grenzen. Hij werd de bezieler van de ‘Eucharistische Kruistocht’, een beweging die veel navolging kreeg. De kardinaal benoemde hem daarop tot geestelijk directeur van de Belgische religieuzen in militaire dienst in Leopoldsburg. Poppe zelf bleef steeds een eenvoudige en diepgelovige priester. Zijn gezondheidsproblemen bleven hem ook parten spelen. Na een zoveelste hartcrisis overleed hij op 10 juni 1924. **

Praktisch

  • Adres grafkapel: Kasteellaan 1, 9220 Hamme
  • Openingsuren, elke dag:
    - zomer: van 8 tot 19 u. (01.04 – 31.10)
    - winter: van 8 tot 17 u. (01.11 – 31.03)
  • Het Priester Poppecomité geeft ook "De Stem uit Moerzeke" uit. Da's driemaandelijks tijdschrift. Op de webstek van het comité vind je alle praktische info hierover.

(*) Citaat uit de recente Erfgoedsprokkel van de Provincie Oost-Vlaanderen, getiteld "100 jaar priester Poppe Moerzeke".

(**) De biografie is gebaseerd op die uit de folder "Zalige priester Edward Poppe (° Temse, 1890—† Moerzeke, 1924). Een man van alle tijden."