Miss Paling, reus met twee levens

Geschreven door Bo Bogaert op 31.03.2023

Niemand weet hoe oud Miss Paling exact is, maar het was ergens rond 1947 dat ze het levenslicht zag. De Koninklijke Katholieke MuziekMaatschappij Sint-Cecilia Appels zat na de oorlog krap bij kas en wilde die spijzen met een groot palingfeest. En hoe kun je zo’n volks kermisgebeuren opleuken? Juist: met een reus! Maak kennis met Miss Paling.

Frans De Smet is met zijn 86 jaren het oudste lid van St-Cecilia Appels. Om die reden werd hij vijf jaar geleden tot peter van Miss Paling benoemd. Frans was er als veertienjarige knaap bij toen de reuzin haar eerste passen zette. De legende wil dat een cafébazin model stond voor Miss Paling. Frans: “Vanop de Sint-Onolfsdijk in Appels, waar nu café De rust is, namen wij ’t schuitje naar den overkant van de Schelde. Daar was er een gezellig cafeetje waar Tille’ke de plak zwaaide. Tille’ke was een klein vrouwke met nogal euhm... ronde vormen. Alé, kijk naar ons reuzin en ge weet wat ik bedoel. (Lacht.)”

Een zot idee

“Miss Paling is maar één van de vele zotte ideeën die onze vereniging in de loop der jaren realiseerde”, lacht Sofie Van Limbergen. Sinds 2018 is Sofie voorzitter van St-Cecilia, maar net als Frans is ze al véél langer betrokken bij de vereniging. “Mijn overgrootvader was een van de stichters van St-Cecilia. Muziek wordt hier van generatie op generatie doorgegeven. Al onze leden - zo’n dertigtal trommelaars en muzikanten -  en helpende handen zijn (verre) verwanten van de vier stichtende families. Het is daar dat onze kracht schuilt: de fierheid bij alle leden om de lange traditie van onze vereniging verder te zetten.”

Palingfeest met hindernissen

Rond 1947 verscheen Miss Paling voor het eerst op appél. Nochtans verliep dat eerste palingfeest niet van een leien dakje. “Integendeel!”, herinnert Frans zich. “Het plan was om de paling uit de turfput van een van de leden de halen. Toen we die put drooglegden, bleek er geen enkele paling in te zitten! Gelukkig konden we bij de viswinkel terecht. En toen de brouwer het bier kwam leveren voor het festijn, sukkelde die met z’n oude legercamion in de gracht. Met man en macht hebben we de bakken bier overgeladen op een vlot en over de sloot naar het festivalterrein gebracht.”

Een tweede leven voor Miss Paling

Miss Paling beleefde haar hoogdagen in de jaren 40 en 50. Ze was de koploper tijdens de jaarlijkse palingkermis en geliefd bij jong en oud. Nadien verzeilde ze om mysterieuze redenen op een zolder waar ze meer dan 60 jaar bleef liggen. Toen ze in 2018 werd teruggevonden, was ze nog intact maar in niet al te beste staat. Haar originele hoofd werd geschonken aan het Museum voor Volkskunde in het begijnhof van Dendermonde en dankzij subsidies van Stad Dendermonde en Dijk92 kon Gert Peleman haar lijf en hoofd opnieuw maken. Tijdens de Rosse Buurten stoet in 2022 danste Miss Paling opnieuw in al haar glorie. Sofie: “De volgende gelegenheid om haar te bewonderen is tijdens de reuzenhappening op 21 mei in Berlare. Daar zal ze onder luid getrommel van ons muziek dansen als nooit tevoren.”

Meer over de reuzen

Dijk92 koestert haar reuzen en de verenigingen er achter. Daarom organiseert ze elke vier jaar een reuzenhappening.

De Dijk92 regio is een echte reuzenstreek! Met het Ros Beiaard en de Wetterse reus en reuzin hebben we niet alleen...