Werkingssubsidie voor erfgoedverenigingen

Ben je lid van een vereniging die zich inzet voor cultureel erfgoed? Dan kan je met jouw organisatie jaarlijks een werkingssubsidie aanvragen bij de erfgoedcel. 

De werkingssubsidie van maximum 800 euro kan ingezet worden voor de structurele kosten van je vereniging (drukwerk, aankopen materiaal, huisvesting,...)

Procedure

Je bezorgt het ingevulde aanvraagformulier jaarlijks, voor 1 oktober digitaal aan Sofie. De werkingsmiddelen zijn bedoeld voor het opvolgende kalenderjaar.

Een basisbedrag van maximum €500 wordt toegekend via een puntensysteem. Een aanvullend bedrag van €300 kan verkregen worden indien jouw organisatie een periodieke publicatie uitgeeft die voldoet aan een aantal criteria.

Indien je een werkingssubsidie ontvangt, vragen wij om in alle gedrukte en digitale communicatie m.b.t. de periodieke publicatie het logo van de erfgoedcel te vermelden.

Goed om weten!

Een werkingssubsidie sluit niet uit dat je een andere subsidie aanvraagt bij de erfgoedcel.

Het subsidiereglement lezen

Erfgoedcoördinator - Educatie en onderzoek 

0471 35 82 43