Trajectbegeleiding bij collectiezorg

Beheer je een erfgoedcollectie en kan je hier hulp bij gebruiken? Dan kan je ondersteuning aanvragen bij de erfgoedcel.

Via een begeleidingstraject ondersteunt de erfgoedcel collectiebeheerders die:

  • De bewaaromstandigheden van hun collectie willen verbeteren;
  • Een collectiestuk willen restaureren;
  • (Een deel van) hun collectie willen digitaliseren;
  • (Een deel van) hun collectie willen inventariseren;
  • Een educatief aanbod voor scholen willen uitwerken;
  • Een collectie beter willen ontsluiten naar het publiek (museuminrichting, publiekswerking,…);

Een begeleidingstraject omvat inhoudelijke, logistieke en financiële ondersteuning.

Procedure

Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt het digitaal aan Veerle. Een aanvraag moet steeds voorafgegaan worden door een plaatsbezoek van een medewerker van de erfgoedcel. 

Aanvragen voor trajectbegeleiding kunnen doorlopend ingediend worden. 

De financiële ondersteuning bedraagt maximum €2.500 per traject.  De toekenning van het bedrag gebeurt volgens vastgelegde beoordelingscriteria. Collectiebeheerders kunnen maximaal 2 begeleidingstrajecten doorlopen gedurende de beleidsperiode 2021-2026.

Ten laatste twee maanden na afloop van het traject dient de aanvrager digitaal een evaluatieformulier in. Het evaluatieformulier peilt naar het verloop van het traject en de samenwerking met de erfgoedcel

Indien je een traject doorloopt met de erfgoedcel, vragen wij om in alle gedrukte en digitale communicatie in het kader van het traject het logo van de erfgoedcel en de Vlaamse overheid te vermelden.

Het subsidiereglement lezen

Een trajectbegeleiding komt van pas bij

Het is altijd beter een collectie te beheren en te laten aangroeien vanuit een doordacht collectiebeleid.

Een breed publiek bereiken met je erfgoedactiviteit? Niet altijd eenvoudig...

Het goed bewaren en onderhouden van een erfgoedcollectie is belangrijk om schade te voorkomen.

You don't have access to download this file.
You don't have access to download this file.
You don't have access to download this file.

Consulent behoud en beheer

0494 34 90 75

Maak een afspraak met Veerle voor een plaatsbezoek

Overweeg je trajectbegeleiding aan te vragen?
Veerle komt graag langs en helpt je verder!