Praatvaliezen

In samenwerking met o.a. Erfgoedcel Waasland ontwikkelde de erfgoedcel praatvaliezen waarmee OKAN-klassen aan de slag kunnen. Op een speelse manier leren leerlingen de Nederlandse taal aan. Deze uitleenbare valiezen zijn op maat van OKAN-leerlingen en werden opgebouwd rond 5 thema’s:

In de koffers vind je fotomateriaal, werkbladen en erfgoedobjecten die uitnodigen tot een gesprek. Enerzijds is de interculturele dialoog al interessant op zich, anderzijds kan die helpen om het Nederlands beter onder de knie te krijgen.

De koffers ontlenen

  • In schooljaar 2021-2022 zijn de koffers 'Wie ben ik?', 'Feest en traditie' en 'Hobby's' te ontlenen. Dit zijn dus andere koffers dan vorig schooljaar, dankzij een rotatiesysteem in samenwerking met Erfgoedcel Waasland.
  • De uitleentermijn bedraagt 3 weken.
  • Ophalen en terugbrengen in het kantoor van de erfgoedcel

Aanvraagformulier

Erfgoedcoördinator - Educatie en onderzoek

0471 35 82 43