Erfgoededucatie

Ben je gebeten door het verleden en wil je erfgoed inzetten in de klas. We helpen je graag op weg!

Erfgoed staat voor alles wat we overerven van vorige generaties én het bewaren waard vinden. Het is zoveel meer dan duffe archiefstukken en kunstwerken. Een recept dat van generatie op generatie overgaat, het zakhorloge van je overgrootvader, oude familiefoto’s, dialectwoorden uit je gemeente, de jaarlijkse kermis… Het is allemaal erfgoed! Of erfgoed de moeite waard is om te bewaren, te verzorgen, onderzoeken en te tonen, dat bepalen mensen zelf. Als heel veel mensen iets waardevol vinden, spreken we van cultureel erfgoed.

Erfgoededucatie gaat om het ervaren van spannende plekken in het landschap, het beleven van verhalen achter monumenten en het delen van enthousiasme over sporen uit het verleden die de moeite van het bewaren waard zijn. Kennismaken met de eigen omgeving staat centraal.

Erfgoededucatie

In de kijker

Digitale scheurkalender

Digitale scheurkalender

De digitale scheurkalender Erfgoed: steengoed! is een speelse en toegankelijke manier voor leerkrachten van het lager onderwijs om kinderen te laten proeven van cultureel erfgoed. De scheurkalender is geen lespakket of les, maar kan ingezet worden als digitaal tussendoortje in de klas. De leerkracht en leerlingen kijken, spelen, denken en doen mee met de kalender op het tempo van de eigen klas.

In de scheurkalender Erfgoed: steengoed! zitten mooie beelden. In combinatie met de prikkelende vragen en vele doe-opdrachten zal de kalender iedere klas weten te verrassen. Ga naar digitalescheurkalender.com en geef als wachtwoord ‘steengoed’ in om de kalender te bekijken.

Erfgoedwijs

Erfgoedwijs

Histories, Herita en FARO hebben de handen in elkaar geslagen om een nieuwe deelsite van KlasCement te ontwikkelen. KlasCement is een webplatform van én voor leerkrachten en educatieve medewerkers van erfgoedorganisaties. Het platform bevat diverse soorten leermiddelen (lesmaterialen, inspirerende voorbeelden, educatieve activiteiten, uitstappen, enz.). De deelsite ‘Erfgoedwijs’ bundelt leermiddelen over erfgoed en maakt ze zo op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk.

Meer tips en inspiratie 

  • Leca vzw was het Vlaamse expertisecentrum voor cultuur van alledag en focust op stoeten, feesten, rituelen en tradities. Op hun website vind je ook enkele lesbrieven en educatieve spelen terug. Ontdek…
  • In de brochure ‘Lokaal aan de slag met kinderen & jongeren rond erfgoed‘ vind je heel wat praktijkvoorbeelden.
  • Meer info over het cultuureducatief aanbod van de provincie Oost-Vlaanderen vind je hier.
  • Vind inspiratie en good practices in de inspiratiegids die ontwikkeld werd naar aanleiding van Erfgoeddag 2022 met als thema 'Erfgoeddag maakt school'

Erfgoededucatie is...

leerlingen creatief uitdagen en werken aan basisvaardigheden.

leerlingen kennis en inzicht leren verwerven in zichzelf en hun omgeving.

leergebiedoverschrijdend (wereldoriëntatie, muzische vorming, taal …).

bouwen aan sleutelcompetenties als historisch en cultureel bewustzijn en actief burgerschap.

You don't have access to download this file.

Coördinator erfgoed - Educatie en onderzoek

0471 35 82 43