Een samenwerkingsproject met de erfgoedcel

Heb je een idee voor een groots erfgoedproject en kan je een partner gebruiken?
Doe dan een aanvraag voor een samenwerkingstraject.

De erfgoedcel gaat jaarlijks in zee met twee initiatiefnemers van een cultureel erfgoed “voorbeeldproject”. Erfgoedprojecten met een regionale uitstraling, een originele insteek of waarin wordt samengewerkt over de gemeentegrenzen komen in aanmerking. Als jouw project wordt uitgekozen, wordt de erfgoedcel een volwaardige partner. Het partnerschap met de erfgoedcel omvat inhoudelijke, logistieke en financiële ondersteuning. 

Procedure

Je vult het aanvraagformulier in en bezorgt het digitaal, voor 1 februari, aan Sofie.

Na een controle of het project aan de vereiste voorwaarden voldoet, wordt je uitgenodigd om het project mondeling toe te lichten voor een adviesgroep. De 2 beste projectideeën worden uitgekozen en hebben elk recht op 5000 euro.

Ten laatste twee maanden na afloop van het project dien je digitaal een evaluatieformulier in. Het evaluatieformulier peilt naar het verloop van het traject en de samenwerking met de erfgoedcel.

Als de aanvrager communicatie voert over het project, wordt het logo van de erfgoedcel en de Vlaamse overheid opgenomen in de communicatie.

Goed om weten!

  • De erfgoedcel levert enkel een bijdrage voor kosten die betrekking hebben op cultureel erfgoed.
  • De financiële bijdrage van de erfgoedcel bedraagt maximum 75% van de totaalkost van het project.

Het reglement lezen

You don't have access to download this file.
You don't have access to download this file.
You don't have access to download this file.

Erfgoedconsulent - Educatie en onderzoek

0471 35 82 43

Samenwerkingstraject aanvragen