Bronnengids Podium

CEMPER (Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed) en Kunstenpunt 
stellen de Bronnengids Podium voor: een wegwijzer naar bronnen van dans en theater. De Bronnengids is een hulpmiddel voor iedereen die onderzoek wil doen naar het verleden van de podiumkunsten in Vlaanderen. 

Onderzoekers die op zoek zijn naar bronnenmateriaal van dans, theater of aanverwante disciplines zoals circus en scenografie, ervaren verschillende drempels. Een vaak gehoord probleem is dat het bronnenmateriaal bewaard en ontsloten wordt in een veelheid aan instellingen, websites, databanken en online platformen, die bovendien elk vanuit een eigen logica werken.  

Uitpluizen wát precies wáár wordt bewaard, vraagt relatief veel (soms: té veel) onderzoekstijd. En dat is jammer.  

Om die reden ontwikkelde CEMPER, in samenwerking met Kunstenpunt (steunpunt voor beeldende kunsten, podiumkunsten en klassieke muziek) de Bronnengids Podium. Met deze website helpen ze onderzoekers door hen wegwijzers aan te bieden voor een succesvolle bronnenzoektocht.