Formulieren subsidies

Subsidie voor een eenmalig erfgoedproject

Aanvraagformulier

Evaluatieformulier

Werkingssubsidie voor erfgoedverenigingen

Aanvraagformulier

Trajectbegeleiding bij collectiezorg

Aanvraagformulier

Evaluatieformulier

Samenwerkingsproject met de erfgoedcel

Aanvraagformulier

Evaluatieformulier