Dijk92 koestert haar lokale erfgoedexperts

De Dijk92-regio is rijk aan vele erfgoedverenigingen die volledig draaien op de inzet van vrijwilligers. Het hoeft geen betoog hoe waardevol het werk van deze verenigingen is. Zij onderzoeken en delen erfgoedverhalen die anders verloren zou gaan. Ze mobiliseren de inwoners uit en rondom hun gemeente rond erfgoedthema’s en brengen erfgoed onder de aandacht via publicaties, lezingen en tentoonstellingen. Naast verenigingen zijn er ook heel wat particuliere onderzoekers bezig met het in kaart brengen van ons regionaal verleden. Dijk92 koestert haar lokale erfgoedexperts en wil hen ondersteunen via onderzoeksinformatie en -inspiratie.

Je onderzoeksresultaten delen

De meeste lokale erfgoedexperts publiceren hun onderzoeksresultaten in een tijdschrift of eenmalige publicatie. Vaak is de inhoud van het onderzoek niet digitaal toegankelijk. Hierdoor raakt de verworven kennis vaak niet voorbij de gemeentegrenzen. Bovendien, eenmaal het tijdschrift of de publicatie uitgeput is, is het moeilijk nog een exemplaar te bemachtigen.

De erfgoedcel onderzoekt de mogelijkheden om het waardevolle onderzoek naar regionaal erfgoed te delen met een breder publiek. Lokale onderzoekers die hier graag mee over nadenken, worden van harte uitgenodigd.

Mee nadenken over de digitale ontsluiting van lokaal onderzoek

Dijk92 helpt je op weg

Heb je schrijfplannen of ben je een boek aan het schrijven? Dan is het een goed idee om je nu al te verdiepen in het...

Als je een foto wil maken of verspreiden, dien je rekening te houden met de wetgeving rond portretrecht.

In een historisch onderzoek zijn archiefbronnen vaak elementair. Lees meer over de verschillende soorten archieven en de wetgeving hierrond.