Belang van een goede bewaarplaats

Fysieke schade en slijtage aan collectiestukken worden vaak veroorzaakt door het onzorgvuldig opbergen, hanteren en transporteren van voorwerpen. Er kan daarbij heel wat fout lopen zoals gebroken glas, scheuren in papieren documenten of krassen in metaal. Objecten hanteren en transporteren met kennis van zaken, een goede voorbereiding en geschikte hulpmiddelen kunnen dus heel wat risico's voorkomen. Ook chemische schade door vingerafdrukken is een gekend probleem. Hierdoor verliest het object aan waarde, ook al is het niet stuk. 

Hoe geef je objecten een veilige stek?

Of je het object voor langere tijd gaat bewaren of het een plek geeft in de vaste tentoonstelling, denk op voorhand na over de juiste methode en ondersteuning om een ongewenst langetermijneffect te voorkomen.

  • Meubilair: welk meubilair heeft u voorhanden en welke bescherming biedt dit?
  • Methode: is staand, hangend, liggend of opgerold bewaren voor dit object de beste keuze?
  • Ondersteuning: heeft het object ondersteuning nodig?
  • Verpakking: gaat u het object verpakt of onverpakt opbergen?
  • Materiaal: welk materiaal is geschikt voor langdurig contact met het object?
  • Plaatsing: wat is de beste plaats voor het object in het meubel, kunt u stapelen of niet? 

Opgelet met hanteren en transporteren

We hanteren en transporteren voorwerpen meer dan we denken, vaak zonder het goed te beseffen.

  • Telkens u een voorwerp vastneemt, dan bent u het aan het hanteren.
  • Verplaatst u een voorwerp van de ene naar de andere plek, dan bent u aan het transporteren.

Een transport hoeft dus niet altijd over lange afstand te zijn. Het transporteren en hanteren van een object brengt altijd de nodige risico's met zich mee. Probeer het dan ook tot een minimum te beperken.

Bron: Erfgoedwijzer

Verpakt of onverpakt bewaren?

Soms is het aangewezen om erfgoedobjecten verpakt op te bergen. Hierdoor kunnen ze beter beschermd zijn tegen schaderisico's. Verpakkingsmateriaal is echter niet goedkoop en 'oververpakken' breng eigen problemen met zich mee. Bij voorwerpen die permanent tentoongesteld zijn, is verpakken eveneens niet mogelijk. 

Bepalen of, op welke manier en hoe je erfgoedobjecten moet verpakken is niet evident. De erfgoedcel helpt je graag verder. 

Dijk92 helpt je op weg

Wil je je erfgoed op een correcte en juiste manier bewaren voor de toekomst? Consulent behoud en beheer Veerle geeft...

FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, deelt haar kennis en ervaring via de Erfgoedwijzer, een digitale gids...