Volksverhalen

Volksverhalen zijn hip. Ze spreken tot de verbeelding en geven lokale geschiedenis extra kleur. Maar hun voortbestaan is precair.

Weerwolven, kwelgeesten, heksen en spoken nemen groot en klein mee naar de wondere wereld van ‘het verleden’, een reisje waartoe velen zich graag laten verleiden. Sagen en legenden leggen bovendien de gevoeligheden in de leefwereld van vroeger bloot. Ze vertellen ons over de angsten en dromen van vorige generaties, over hun waarden en normen. Volksverhalen mogen dan wel hip zijn, de cultuur van het vertellen ervan is aan het verdwijnen. De verhalen worden niet doorverteld en dreigen op korte termijn te verdwijnen.

Ook de 9 Dijk92-gemeenten bezitten een schat aan verhalen die dreigen in de vergetelheid te raken. De sagen van het Dendermondse Ros Beiaard en de kwelgeest Kludde roepen bij de meesten wel (vage) herinneringen op. Maar wie kent nog het verhaal van hoe vuilaerde schoonaarde werd en van het misleidde koppel Stien en Lies uit Kalken? Van de tientallen volksverhalen die in Dendermonde en omstreken ontstonden, zijn er nog maar een paar in leven.

Deiremonds theoter

Omdat volksverhalen mondeling worden doorgegeven van generatie op generatie, hangt het vertellen er van nauw samen met het gebruik van het traditionele dialect. Net zoals de volksverhalen raken ook dialectwoorden meer en meer in onbruik. 

Projecten van Dijk92

In samenwerking met lokale heemkringen en op basis van de dialectwoordenboeken...

Inspirerende verhalen

Niet te missen activiteiten

Openbare Bibliotheek Zele

Interessante locaties