Collecties

Onze regio is rijk aan prachtige erfgoedcollecties, die beheerd worden door een brede waaier aan collectiebeheerders. Sommige collecties worden beheerd door mensen die er dag in dag uit mee bezig zijn zoals archivarissen, erfgoedverenigingen en privéverzamelaars. Maar ook verenigingen als theatergezelschappen, sportclubs en jeugdverenigingen bezitten vaak topstukken uit de geschiedenis van hun organisatie.

Heemkringen als bewaarders van lokaal erfgoed

In de Dijk92-regio zijn 18 heem- en/of oudheidkundige kringen actief. Zij vervullen een unieke rol in het documenteren, bestuderen én levendig houden van het lokale verleden. Heel wat kringen beheren een erfgoedcollectie met voorwerpen die meer vertellen over de geschiedenis van de gemeente. De voorwerpen werden verzameld in het kader van tentoonstellingen of publicaties, of worden verkregen via schenkingen van inwoners. Het bewaren van deze collecties vraagt de nodige tijdsinvestering en expertise. Dijk92 probeert hen hierin te ondersteunen.

Meer over onze ondersteuning

Papieren inkijk in ons verleden

Een aantal verenigingen, waaronder ook een vereniging voor familiekunde, beheren een documentatiecentrum waar bezoekers terecht kunnen voor onderzoek. In de documentatiecentra vind je lokale publicaties, zoals kranten en tijdschriften, en boeken over de gemeente. Het documentatiecentrum van Familiekunde Dendermonde beheert een genealogisch archief van de brede regio rond Dendermonde (rouwkaartjes, doodsbrieven, parochieregisters,...). Belangrijke collecties, zoals unieke post- en wenskaarten en lokale kranten, werden in samenwerking met de erfgoedcel gedigitaliseerd en worden ter beschikking gesteld via de beeldbank. 

Naar de beeldbank

Plekken om erfgoed te beleven

Naast de heemkundige musea telt de regio nog een aantal lokale musea en belevingssites, allen in beheer van vrijwilligers (vzw's) of privébezit. Het scheepvaartmuseum in Baasrode is sinds 2019 in beheer van Provincie Oost-Vlaanderen, maar vrijwilligers blijven een cruciale rol spelen in de museumwerking. Vaak is er een duidelijke link tussen de inhoud van de collectie en de locatie waar ze bewaard worden. Denken we, bijvoorbeeld, aan de Van Hauwermeirsmolen in Massemen, het bakkerijmuseum in Hamme en het kasteel van Laarne.

Dijk92 helpt je op weg

Het is altijd beter een collectie te beheren en te laten aangroeien vanuit een...

Het goed bewaren en onderhouden van een erfgoedcollectie is belangrijk om schade...

Informatie over bronnenmateriaal voor, wetgeving rond en het publiceren van...

Een breed publiek bereiken met je erfgoedactiviteit? Niet altijd eenvoudig...

Inspirerende verhalen

Niet te missen activiteiten

Gemeentehuis Wetteren